НОВОСТНОЙ ПОРТАЛ СНГ
События в политике, обществе, спорте. Сводка происшествий. Интервью
 
2022
iа.tirаs.ru@gmаil.соm // адрес редакции

"PRORÎVUL!" felicită pe catolici cu sărbătoarea de Crăciun

Военное // 10:21, 25 декабря 2009 // 3095
altStima?i enoria?i a bisericii romano-catolice, reformate ?i  luterane! Dragi compatrio?i!


Din partea partidei CIT-PDP"PROR?V!" ?i personal, din partea sa, din toat? inima felicit pe to?i cu s?rb?toarea luminoas? – catolic?, de Cr?ciun!  Cr?ciunul  Catolic –este una dintre cele mai importante s?rb?tori cre?tine, fiind o  s?rb?toarea oficial?  ?n mai mult de 100 de ??ri din lume.

 S?rb?toarea de Cr?ciun, timp de multe secole, ocup? un loc deosebit ?n via?a omenirii, pentru c?  este un izvor d?t?tor de tradi?ii bune, de  dragoste sincer? fa?? de aproapiatul s?u, de capacitate ?i dorin?? de a sus?ine pe cei nevoia?i.

Aceast?  ?nc?ntat? s?rb?toare de familie,?nc?lzit? cu testamente de dragoste ?i ?nvoire,  d?ruie  multor milioane de oameni, credin?? ?i speran??. Lini?tea noap?ii de Cr?ciun, iluminat? de lumina stelei de la Betleem, ne ajut?  s? fim mai aprope unul de altul, s? uit?m ofensele ?i s? deschidem inimile sale spre  binevoin??.

Craciunul – este o ocazie minunat?, de a ne uni, pentru o singur? idee remarcabil? - construirea  Transnistriei prospere. Fie  fericit? ?i rodnic? aceast? cale binecuv?ntat?. S?nt sigur, c? credincio?ii confesiunei ?i mi?c?rei cre?tine, vor  continua de azi ?nainte, s? contribuie la consolidarea ?n?elegerii reciproce ?i a p?cii  ?ntre oamenii  de diferite na?ionalit??i, popoare ?i credin?e.


V? doresc mult? s?n?tate, fericire, prosperitate, succes ?n activitatea  bisericii cre?tine ?i ?n etapa rena?terei spirituale a poporului. Idealurilor de pace, bun?tate, dreptate ?i umanitate, ?n mod clar exprimate ?n tradi?ia cre?tin?, care sunt  extrem de  importante ?n ziua de azi, pentru p?strarea  consim??m?ntului  interetnic ?i interreligios.Cu respect, lider al CIT-PDP "PROR?V!" Dumitru Soin