НОВОСТНОЙ ПОРТАЛ СНГ
События в политике, обществе, спорте. Сводка происшествий. Интервью
 
2022
iа.tirаs.ru@gmаil.соm // адрес редакции

În ŞSCP – în numele lui Ce Ghevara, a avut loc conferinţa ştiintifico-practică, în privinţa discutării Constituţiei FR

События // 10:19, 16 декабря 2009 // 2855
altRecent în  Şcoala Superioară de Conducere  Politică în numele lui  Ce Ghevara,  s-a petrecut o conferinţa ştiinţifico- practică de tineret  numită "Constituţia din Rusia, ca un exemplu de regim  democratic", organizat de CIT-PDP  "PRORÎV!" împreună cu "Tânăra Gardă  a Rusiei Unite". În această acţiune au participat activiştii şi membrii directoriei executive  ai CIT-PDP "PRORÎV!", reprezentanţii  Comitetului sindical de studenţi din Universitatea Transnistreană de Stat  în numele lui T.G. Şevcenco, precum şi oaspeţi invitaţi: director al Departamentului de drept civil şi de procedură al Institutului  Istoric de Drept şi de stat, din cadrul Universităţii de Stat din Transnistria în numele lui T.G. Şevcenco Iacob Fedorciucov  şi directorul   Biroului  Analitic «Consulting Mobile» Roman Konoplev.

A deschis şedinţa , directorul executiv adjunct al CIT, "PRORÎV!" Alla Bucikova,  îndreptându-se cu  un discurs  de  salutare: "Stimaţi membri ai conferinţei ştiinţifico-practice de tineret ! Acest eveniment este consacrat celebrării Zilei  Constituţiei Ruse  în Transnistria. Această zi este - o sarbătoare pentru fiecare cetăţean al Rusiei. În Transnistria, locuiesc  peste 130 de mii de cetăţeni ruşi şi fiecare dintr-aceştea simt  această zi, ca a sa  proprie . Data de 12 decembrie deja a trecut, principalele acţiuni  ai  CIT-PDP"PRORÎV!" şi  a Tinerei  Garde  a Rusiei Unite, sunt consacrate  acestei date comemorabile. Conferinţa ştiinţifico- practică a încheiat  acţiunele festive.
Tema conferinţei, nu a fost aleasă întâmplător. Aceasta este o posibilitate, din nou, să recurgem la Constituţia FR, ca un  exemplu, de creare şi  de dezvoltare a unui stat democratic, în care se respectă drepturile şi libertăţile fundamentale. Noi oferim participanţilor la conferinţă, să-şi prezinte  viziunea sa, în privinţa rolului şi importanţei  de lege de bază a Rusiei.Primul, i s-a  oferit  cuvîntul  dir. Catedrei de drept civil şi de procedură al Institutului de Istorie de stat şi de Drept din cadrul Universităţii de Stat din Transnistria num. T.G. Şevcenco, Iacov Fedoseevici Fedorciucov. El a anunţat: " Suntem  strâns legaţi de soarta  statului  Rus, de aceea nu suntem  indiferenţi faţă de aceste regulamente din Constituţia FR, care sunt acolo  consolidate. Faptul  e în aceea, că într-adevăr, Constituţia anului 1993 –şi  până în present  înfăţişează prima şi unica  Constituţie a  Rusiei moderne. În prezent, ea a suferit unele modificări.


În  Constituţia FR   sunt  o mulţime de susţinători şi adversari. Susţinătorii  au  confirmat, că  pentru un  astfel de stat multinaţional, precum este Federaţia Rusă, este nevoie de o putere prezidenţială  puternică. Când a  fost creată  această Constituţie, într-adevăr a fost făcută pantă în această direcţie. Cred că ,în ultimii 16 ani , aceste regulamente  s-au justificat  pe sine. Situaţia dificilă din Caucaz şi a celelaltor republici din FR, doar au  confirmat corectitudinea alegerei în această direcţie. Adversarii din contra, au afirmat  că în Constituţie, există multe contradicţii. De exemplu, că toată puterea în FR,  este împărţită  în  cea legislativă, executivă şi judecătorească. Dar dacă, răsfoim  mai departe,atunci  în  capitolul “Puterea executivă”, este scris, că puterea executivă este exercitată de către Guvern şi organele executive subordonate. Se pune întrebarea: dar ce facem  cu preşedintele? Se pare, că el iese din toate ramurile de guvernare. Creatorii acestei Constituţii, afirmă că, întrucât  statul  rus este  multinaţional şi are un teritoriu mare, preşedintele trebuie să fie custodele  Constituţiei şi  să stea deasupra  ramurilor de putere. Fiind un fel de arbitru. Cred că acest lucru, este în esenţă, adevărat  şi timpul scurs de la adoptarea Constituţiei, este  justificat.
În  constituţia FR , pentru prima dată, sunt  atât de larg illuminate drepturile omului. Constituţia nu numai proclamă, ci şi prevede mecanisme reale de apărare a  drepturilor omului. Eu cred că, în conferinţa de astăzi, noi trebuie să luăm  în considerare Constituţia, din toate punctele de vedere, pentru că  ea reprezintă un exemplu pentru construirea regimului constituţional al Republicii noastre ".


 Apoi,  membrul  directorului executiv al CIT-PDP "PRORÎV!" Iulia Jucova, a citit un raport pe tema  "Drepturile şi libertăţile omului şi a cetăţeanului". În el  s-a spus că : "În Constituţia actuală, bazată pe noul concept a drepturilor omului, enumerarea drepturilor şi libertăţilor omului  sunt  stabilite în următoarea succesiune. Mai înâi sunt indicate cele  personale, apoi cele  politice, şi în urma  lor  cele sociale şi economice. Anume într-o astfel de  succesiune, îi  este specifică  Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului adoptată de Adunarea Generală a ONU în anul 1948.


 În legislaţia Rusiei, ea de prima dată a fost reprodusă  în Declaraţia drepturilor şi libertăţilor omului şi ale cetăţeanului, adoptată de către Sovietul Suprem al Rusiei la 22 noiembrie 1991, apoi reflectată în Constituţia Federaţiei Ruse în  anul 1993.” A  încheiat  raportul, Iulia, citind un fragment din raportul  preşedintelui  Rusiei Dumitru Medvedev, la conferinţa ştiinţifico-practică dedicată la a 15-a  aniversare  de la adoptarea Constituţiei din Rusia.

 Membru al directoriei executive  ai  CIT-PDP "PRORÎV!" Margarita Danilina în raportul său "Aspectele economice ale Constituţiei FR. Rolul şi importanţa  sa pentru  RMN", a dezvăluit  substanţa economică a Constituţiei FR. În special, ea a anunţat: "Economia –este  una din componentele fundamentale a vieţii, oarecărei societăţi civilizate. Legea fundamentală a statului, desigur, nu poate ignora acest domeniu.


În Constituţia FR  sunt stabilite temelii juridice  de formare şi dezvoltare a relaţiilor de drept- civile, referindu-se la sfera economică, valorificării drepturilor constituţionale, la proprietatea privată şi a libertăţii de afaceri  proprietar-legitime, regulînd  rolul   statului în economia  Rusiei. Sunt create anumite condiţii, pentru redistribuirea eficientă a proprietăţii, dezvoltarea micului business, creşterea activă a  activităţii  de investiţii.
 Politica modernă a statului rus,  este orientată pe o piaţă reglementată şi pe rolul activ al guvernului în economie, iar  documentul principal, care conţine concepte de bază şi garanţii de respectare în  aceste direcţii  este - Constituţia Federaţiei  Ruse. Bazele constituţionale – sunt  totalitatea de norme-principii constituţionale, ce constitue relaţiile de  bază, fundamentale ale  sistemei economice din ţară, care-şi găsesc detalizarea în domeniul legislativ. " Psiholog, membru  directoriei executive al CIT-PDP "PRORÎV!" Elena Mihalkovskaia, a citit un raport pe tema "Abordarea psihologică pentru  analiza Constituţiei Ruseşti." Ea a declarat: "Constituţia Federaţiei Ruse, în opinia mea, este  similară cu piramida necesităţilor a  lui Abraham Maslou. 5 nivele de necesităţi. Iată-le:
 1. Fiziologice: foame, sete, dorinţa sexuala, etc
 2. Existenţiale: de securitate  existenţei, confort, condiţii de stabilitate. (În Constituţie- dreptul la viaţă, la securitatea persoanei sale)
3. Sociale: relaţii sociale, comunicare, afecţiune, grija pentru alţii şi o atenţie către sine, activitatea comună. (În Constituţie - inviolabilitate, libertatea de exprimare şi a gîndirei )
4. De prestigiu: respect pentru propria persoană, stima faţă de alţii, de recunoaştere, de succes şi de apreciere înaltă, dezvoltarea carierei. (în Constituţie - integritatea personală, protecţia judiciară)
5. Spirituale: de cunoaştere, de auto-actualizare, de auto-exprimare.

Deci, în Constituţie sunt prescrise  cele mai fundamentale nececităţi ale omului în protecţie, în necesitate de securitate,  în necesitatea de a se afla în grup. Astfel, putem  remarca, această relaţie interesantă.

Pentru  orice persoană, psihologic, este astfel stabilit, că există o necessitate de a  aparţine unui grup, precum şi faptul că, acesta este un element sau o parte din ceva important şi necesar, îl  face pe om mai semnificativ,  în  primul rind în ochii săi. "

Apoi, director al Biroului analitic «Consulting Mobile» Roman Konoplev - a dat comentariul său. El a menţionat: " Cea  mai democrată Constituţie a fost, după cum ştim, a lui tovarăşul Stalin. Şi încă  fost Constituţia sovietică, care a fost, de asemenea, un model de democraţie. Dar, în realitate, nu a fost observată nici o democraţie,nici în perioada  lui   Stalin, nici în perioada USSR. Deci, putem scrie multe de toate – însă sigur, nu totul va fi  reflectat  în realitate. Astăzi  transnistrienii, ar  trebui să atragă atenţia la legislaţia regională a Federaţiei Ruse  şi să ia un exemplu de  la acele regiuni, în care este posibil de a depăşi procesele distructive, unde se  reuşeşte  de a ajunge  la un consens, unde  nu există exiliaţi în politică. Pentru că, atunci când cineva este gonit într-un ungher, se  începe apariţia  fenomenelor  distructive. "


În Rusia, Constituţia anului  1993, a permis  crearea  unei  platforme flexibile pentru concurenţa partidelor - cei care  ţin minte de prima Dumă de stat, istoria recentă a Rusiei, cu siguranţă, se vor aduce aminte şi de luptele  politice înverşunate. Mai târziu, s-a decis  hotărîrea, de a trece la alegerile  pe baza listelor de partid, aceasta a  permis să scapăm  de numeroase abuzuri pe teren - de la "piarul  negru" de la  corupţie, atunci cînd în  secţiile electorale, uneori  au fost rostogolite butoaie  cu  rachiu, cu scopul de a susţine  anumitul  candidat.  Acum, alegerile  pe listele de partid,  permit  proprietarilor şi intelectualilor la orice nivel  din  regiunea Rusă, să se coaguleze şi să conducă echipa  de joc  sub diferite brende, aşa dar, populaţiei îi devine mai  clar, anume ce fel de  grupă este responsabilă  pentru situaţia actuală. Şi în cazul în care elita nu reuşeşte, în locul ei  vine o  altă grupă - cu strategia sa. Astfel apare  un guvern responsabil,  ceea ce îi  lipseşte Transnistriei  în prezent, - unde  nu este foarte clar, de la cine putem  întreaba, şi, în plus, nu este clar modul de schimbare a acelor funcţionari, care s-au discreditat în abuzurile şi în incompetenţa sa. Alegerile pe listele de partid şi de guvern formată de către partida  câştigătoare la  alegeri, un prim-ministru puternic, aprobat de către majoritatea parlamentară -  ceea ce îi  lipseşte Transnistriei  în prezent. Aici  s-a vorbit, că preşedintele ar trebui să joace rolul unui arbitru ... Acest lucru nu este corect.  Arbitru este  - un judecător, iar aceasta este o altă funcţie.

În Rusia, rolul de arbitru, îl  joacă Curtea Supremă de Justiţie, Curtea Constituţională. Cine poate spune, că Medvedev –este un arbitru?

Desigur, el  nu este arbitru. Şi Barac  Obama - nu  e arbitru. Mai degrabă, preşedintelui  i se potriveşte  termenul de "garant". Garant al Constituţiei, Comandantul suprem - dar nicidecum  de arbitru. Pentru acţiunile guvernului,  ar trebui să fie responsabil prim-ministru, după  prim-ministru – merge  partida  sa. Partida  va duce  responsabilitate faţă de alegători. Sistemul de partid şi un guvern puternic în RMN, pe deplin va corespunde cu  situaţia din regiunile medii-statistice din Rusia şi-ar face imaginea locală mai clară  pentru populaţia rusă, şi viceversa, poulaţiei Transnistriene ar fi mai uşor să  înţeleagă procesele, care au loc la nivelul regiunelor ruse "- a concluzionat  Roman Konoplev.

O participare activă la discutarea temei date, au luat reprezentanţii  comitetului  sindicat de studenţi  din Universitatea Transnistreană de Stat  în numele lui T.G. Şevcenco. Ei se  interesau cu vioiciune, de la raportorii prezenţi,  despre  detaliile analizei  Constituţionale a  Federaţiei Ruse  şi  îşi exprimau opinia sa .

 A rezumat conferinţa Alla Bucikova. În  cuvîntul  său de închidere, ea a declarat: "Astăzi, am atins diferite aspecte ale Constituţiei din Rusia, am  desfăşurat analiza sa complexă. Am atins  astfel de  elemente, cum ar fi  statul independent, drepturile şi libertăţile omului şi ale cetăţeanului, o economie liberă, protecţia socială a cetăţenilor şi a multor altor concepţii importante. Deosebit de plăcut  este faptul că, astăzi, concomitent cu încheierea unor serii de activităţi, comemorate  Zilei Constituţiei Federaţiei Ruse, noi  deschidem decada  pe tema "Cunoaşte-ţi legea a  statului său,  oportune potrivită celebrării a  Zilei Constituţiei RMN. Eu, în  numele lui CIT-PDP "PRORÎV!"  aduc mulţumiri la  toţi  participanţii a  Conferinţei numite "Constituţia Federaţiei Ruse, ca un exemplu de organizare democratică" pentru participarea activă la discutarea acestei teme! "Margarita Danilina